Hoe een osteopaat kan helpen bij behandeling van prostaat problemen

Om prostaat problemen en bijkomende spier, bot en weefsel problemen te verhelpen kan een osteopaat worden ingeschakeld. Acute prostatitis wat in sommige gevallen met hevige pijnen gepaard kan gaan, kan met de hulp van een osteopaat worden verminderd. De osteopaat kijkt namelijk naar het totaal beeld van uw lichaam. Prostaat problemen kunnen op andere delen van het lichaam weer een negatief effect hebben. Door die lichaamsdelen - in combinatie met een behandeling van de prostaat klachten – middels manuele handelingen te stimuleren, zal het herstel versneld verlopen waarnaast de zwaarte van de pijnen beduidend minder is. De osteopaat weet hoe spieren en zenuwbanen moeten worden gestimuleerd om pijnlijke minder gezonde plekken in het lichaam te ontzien. Dit doet de osteopaat middels de verfijnde gevoeligheid die de osteopaat in zijn handen heeft.

Onderzoek prostaat problemen

De osteopaat weet hoe het lichaam functioneert en hoe bepaalde organen en weefsels gezamenlijk een topprestatie leveren. Indien er dan een kink in de kabel komt uit zich dat vaak in pijn en bij prostaat problemen kan het dus zijn dat u daarnaast verminderd continu en minder krachtig kunt plassen. Zodra u bij de osteopaat komt met prostaat problemen wordt uiteraard de gevoelige plek bevoeld om zo een eerste inschatting te krijgen van de ernst van de zaak. Dit kan worden gedaan door voelen via de buik danwel onderlangs tussen het scrotum en rectum. Indien noodzakelijk kan vervolgens via een rectaal onderzoek middels het inbrengen van de wijsvinger nauwkeurig worden bevoeld wat de textuur van de prostaat is. Daarnaast kan een PSA bloed- of urinetest uitwijzen of u in een verdachte prostatitis situatie zit, danwel dat u mogelijk een prostaatcarcinoom heeft. Heeft u potentieel prostaatcarcinoom dan dient er een biopt voor medische keuring genomen te worden.

Behandeling prostaat problemen

Betreft het een gewone vergrote prostaat dan bestaat de mogelijk om - via manuele handelingen door de osteopaat gepaard gaande met lichaamsoefeningen – de blokkade vrij te maken om zo de urine weer een krachtige doorgang te geven. Daarnaast zal de osteopaat omliggend weefsel stimuleren om zo eventuele pijnen te ontlasten. Dit is zondermeer van belang bij de behandeling van acute prostatitis waarbij de prostaat onderhevig is aan een infectie. De prostaat draait dan ook overuren om Prostaat Specifieke Antigeen aan te maken waarmee de prostaat de infectie te lijf tracht te gaan. Bij een dergelijke infectie zal de prostaat vrij pijnlijk zijn en daarom is het ook nuttig om de pijnvlakken en neurologische connecties binnen uw lichaam te ontlasten waarmee “de tijdelijke” pijn wordt verminderd.

Aanpak van het gehele lichaam

Naast het feit dat de osteopaat plaatselijk de prostaat problemen aanpakt en omringend weefsel ontlast, zal de osteopaat het gehele lichaam in beschouwing nemen om effectief de problemen bij de bron aan te pakken. De osteopaat zal uw lichaam in balans brengen door uw klachten op te lossen (mogelijk in samenspraak met een prostaat specialist), waarnaast middels manuele handelingen door de osteopaat uw lichaam op alle aandachtspunten wordt bekeken. Hoe staat het met de spieren, gewrichten, hebben de prostaat problemen effect op andere organen of lymfeklieren, enzovoorts. Dat is de kracht van een osteopaat. Vele artsen zullen het probleem bij de prostaat zelf aanpakken, echter het lichaam heeft uiteraard een interactie met de prostaat en overige gezonde lichaamsfuncties en –delen kunnen daarmee een positieve werking hebben op het versneld herstel van uw prostaat klachten.

Behandeling prostatitis

Uw prostaat is vergroot en voelt daarnaast pijnlijk aan. Dit betekent dat u prostatitis heeft oftewel een prostaat ontsteking. Prostatitis kan dan ook in een acute vorm voorkomen waarbij één en ander zeer pijnlijk aanvoelt. Er dient te worden voorkomen dat de infectie chronisch wordt, en daarom dient u minimaal 30 dagen antibiotica in te nemen. De klachten nemen dan snel af echter dat wil niet zeggen dat de pijn snel weg gaat. De osteopaat biedt dan uitkomst aangezien de osteopaat middels zijn gevoelige handen de “neurologische” pijnen kan verminderen, waarnaast de nadruk eveneens wordt gelegd op de positieve werking van gezonde delen van het lichaam op de herstellende prostaat.

Behandeling prostaatcarcinoom

Indien de osteopaat constateert dat de prostaat zeer vreemde uiterlijke kenmerken heeft, zoals een grilling patroon en knobbels dan wordt het tijd om een prostaatcarcinoom specialist in te schakelen. De kans is dan zeer groot dat u prostaatkanker?">prostaatkanker heeft, en dat er dus chirurgisch moet worden ingegrepen. Dit betekent dat u in een traject terecht komt, waarbij de prostaat via open of kleine incisie prostatectomie wordt verwijderd. Mogelijk dient u daarnaast bestraald te worden. De osteopaat kan tijdens dit moeilijke traject uw lichaamsfuncties stimuleren om tot een sneller herstel te komen van de zware ingreep en medicijnen.