Prostaatkanker PSA

Om enige vorm van prostaatkanker?">prostaatkanker aan te kunnen tonen wordt gebruikelijk een bloed- of urineonderzoek gedaan om de hoogte van het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) te meten. Prostaatkanker – ook wel prostaatcarcinoom genoemd – is kanker dat begint in de prostaat. Prostaatkanker geeft de zelfde signalen af als bij een vergrote prostaat, namelijk dat er vaker geplast moet worden, dat de straal echter minder sterk en mogelijk onderbroken is en dat de urine minder lang opgehouden kan worden. Een vergrote prostaat kan dus een kwaad- en een goedaardige oorzaak hebben, echter de symptomen zijn gelijk. Het is dan ook van belang dat u bij deze symptomen snel een consult bij het ziekenhuis doet om de hoogte van uw PSA vast te stellen.

Symptomen prostaatkanker

U dient snel actie te ondernemen indien u dus dergelijke symptomen heeft. Neemt bij u de aandrang tot plassen toe, komt het plassen echter traag op gang mogelijk met poses van wel en niet werkelijk kunnen plassen, schakel dan medisch advies in. Na het plassen kan het zijn dat u tevens het gevoel heeft dat u niet bent uitgeplast. In een verder gevorderd stadium van prostaatkanker krijgt u symptomen als dikke benen, het gevoel dat u wegens algehele malaise een algemeen gevoel van onbehagen en ziekte heeft waarbij het niet vreemd is dat u gewicht verliest. Alhoewel plasproblemen bij kwaad- en goedaardige vergroeiingen voorkomen, hoeven plasproblemen niet strikt voor te komen bij prostaatkanker. Dit omdat gewoonlijk bij prostaatkanker de kankercellen groeien in de perifere deel van de prostaat en dus ver verwijderd zijn van de plasbuis. Zodra echter de ziekte in ver gevorderd stadium is nemen de klachten toe juist wegens uitzaaiingen.

Oorzaken prostaatkanker

Een heldere oorzaak van prostaatkanker valt niet aan te geven. Het is echter wel zo dat vooral mensen met een hoge leeftijd kans op prostaatkanker hebben. Negentig procent van overlijden door prostaatkanker komt voor rekening van mannen ouder dan 65 jaar. Vaak wordt tevens geconstateerd dat hoog bejaarden die aan een andere oorzaak overlijden een sluimerende vorm van prostaatkanker hebben. Prostaatkanker is een verschijnsel dat vaak voorkomt bij mannen uit West-Europa en de Verenigde Staten mogelijk wegens voeding, etnische afkomst en omgeving. Komt prostaatkanker bij u in de familie voor dan moet u er rekening mee houden dat dit erfelijk overdraagbaar is.

Rectaal onderzoek

Voor een eerste onderzoek van uw klachten kan het zijn dat u rectaal onderzocht moet wordt. Daarbij brengt de specialist de wijsvinger in het rectum waarmee direct aangevoeld kan worden of de prostaat enige deformatie heeft.

  • Is de prostaat glad, gelijkvormig dan is er niets aan de hand;
  • Is de prostaat vergroot echter geen misvorming dan betreft het een verdachte vergroting van de prostaat;
  • Is de prostaat vergroot met drukpijn dan is er een verdachte prostatitis oftewel een ontsteking aan de prostaat;
  • Indien de prostaat dan onregelmatig vorm heeft en mogelijk knobbeltjes dan is er grote kans op prostaatcarcinoom oftewel prostaatkanker.

PSA

Om zekerheid te verkrijgen omtrent de toestand van de prostaat kan op basis van een urine- of bloedtest de hoogte van de Prostaat Specifieke Antigeen (PSA) worden vastgesteld.

  • PSA minder dan 2,5 ng/ml houdt in dat er geen abnormaliteiten zijn met de prostaat;
  • PSA van meer dan 10 ng/ml wordt verdacht van prostaatkanker;
  • PSA van meer dan 40 ng/ml wordt verdacht van prostatitis wat dus aangeeft dat de ontsteking meer PSA genereert dan wanneer er prostaatkanker is.

Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn aangezien 20% van de mannen een ziekte onafhankelijke verhoogde PSA waarde hebben waarbij een PSA van meer dan 50 ng/ml kan voorkomen. Tegenwoordig worden oudere mannen gescreend middels een PSA test om mogelijk prostaatkanker te herkennen in een vroeg stadium. Bij prostaatkanker geldt dan ook des te eerder bij prostaatkanker wordt ingegrepen des te hoger zijn de kansen op overleven.

Biopsie bij prostaatkanker

Indien er een verdenking van prostaatkanker is wegens het rectaal onderzoek en/ of er is een verhoogde PSA waarde geconstateerd kan een biopsie meer informatie geven. Het biopt wordt genomen uit de van prostaatkanker verdachte zone. Daarbij kan het zijn dat er meerdere biopts worden genomen, vijf links en vijf rechts. De biopts worden door de patholoog onderzocht waarmee zeker kan worden vastgesteld of prostaatkankercellen aanwezig zijn. Let wel, het nemen van een biopt is de enige betrouwbare manier om prostaatkanker vast te stellen. Het rectale onderzoek en de PSA geven een indicatie waarmee de ziekte kan worden ingeschat.